OGŁOSZENIE - WAKACJE

SZANOWNI PAŃSTWO

 

  1. W dniach 07-31.07.2024r. dyżur wakacyjny pełni Przedszkole Miejskie nr 2 w Braniewie ul. Różana 14.

 

  1. W dniach 08-31.08.2023r. dyżur wakacyjny pełni Przedszkole Miejskie nr 4 w Braniewie ul. Sucharskiego 19A.

 

  1. Celem zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola należy wpisać dziecko na listę w przedszkolu macierzystym do dnia 12.06.2024r. u nauczycielki grupy, a następnie złożyć kartę zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny w nieprzekraczalnym terminie do 19.06.2024r. również w macierzystym przedszkolu.

 

  1. Karta zgłoszenia wraz z dokumentacją jest dostępna w przedszkolu.

 

  1. Listę dzieci wraz z dokumentacją, dyrektor przedszkola macierzystego przekazuje do przedszkola dyżurującego najpóźniej do 06.2024r.

 

  1. Na dyżur wakacyjny, w pierwszej kolejności, będą przyjmowane dzieci obojga rodziców pracujących.

 

  1. Zgłaszając dziecko na dyżur wakacyjny, przyjmujecie Państwo do wiadomości, że pierwszego dnia dyżuru tj. 07.2024r. w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Braniewie lub 1.08.2024r. w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Braniewie należy dokonać opłaty za przedszkole, a w przypadku rezygnacji z dyżuru powiadomić placówkę najpóźniej pierwszego dnia dyżuru.
  2. Brak wniesienia opłaty we wskazanym terminie będzie oznaczało rezygnację rodziców/opiekunów prawnych z miejsca w dyżurującym przedszkolu.

 

Kartę zgłoszenia składa się w sekretariacie przedszkola, do którego dziecko uczęszcza w bieżącym roku szkolnym.

Pliki do pobrania:

Karta zgłoszeniowa na wakacje.docx (29kB)