Opłaty obowiązujące w naszym przedszkolu:

Opłata godzinowa - 1.30 zł. za każdą godzinę przekraczającą 5 godzinną bezpłatną podstawę programową wychowania przedszkolnego (podlega odpisom z tytułu nieobecności dziecka)

od 01.09.2024r. opłata godzinowa - 1,44 zł

 

Opłata za wyżywienie - 11,00 zł (podlega odpisom z tytułu nieobecności dziecka)

Wszystkie opłaty należy uiszczać terminowo od 1 do 10 każdego miesiąca na wskazane rachunki bankowe ściśle według otrzymanych uprzednio z sekretariatu przedszkola rozliczeń (odcinków). Prosimy wpłacać podaną kwotę bez zaokrąglania do pełnego złotego:

Numery kont bankowych

Opłata godzinowa: nr konta 93 8313 0009 0036 9019 2000 0010

Opłata za wyżywienie: nr konta 80 8313 0009 0036 9019 2000 0050

TYTUŁEM: Nazwisko i imię dziecka, grupa, opłata stała lub opłata za wyżywienie np.: Kowalski Jan Grupa np. DZWONECZKI lub grupa I - opłata stała