UBEZPIECZENIA

 

   Dziecie z przedszkola ubezpeiczone są w  Towarzystwie Ubezpieczeniowym TUZ
  https://tuz.pl/ubezpieczenia-szkolne/?kod=ZAA5S4P1RYE4