RADA RODZICÓW
Przewodniczący - Leszek Dubicki
Sekretarz - Izabela Kulas
Skarbnik - Ewelina Szkudlarek


KONTO RADY RODZICÓW:
05 8313 0009 0033 1090 2000 0010

                                              

 1. Opłata na Rade Rodziców całość 240 zł

 I rata  120 zł – płatna do 10.10. 2003r.
 II rat   120 zł – płatna do 30.01. 2024r.

  Drugie dziecko w rodzinie 50% kwoty

Opłata pokrywa koszty zakupu: ręczników papierowych, chusteczek, kubeczków jednorazowych do wody oraz udział dzieci w przedstawieniach, imprezach na terenie przedszkola, wyjścia do kina

   2. Wyprawka- 130 zł ( na zakup materiałów plastycznych) płatna do 29.09. 2023r.

  3. Zajęcia taneczne 75 zł  za cały rok szkolny – płatne do 20.10. 2023r.

   4. Ubezpiecznie jest dobrowolne , informacje w zakładce  -  Ubezpieczenia

Bardzo prosimy podawać w tytule imię i nazwisko dziecka oraz czego dotyczy opłata np.: Jan Kowalski grupa I lub nazwę grupy np.: Stokrotki opłata na ……………..