Logo Narodowego programu rozwoju czytelnictwa wraz z partnerami

Wsparcie w 2024 roku

Miasto Braniewo pozyskało środki w ramach dotacji celowej z rządowego programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" w wysokości 15.000 zł na zakup nowości czytelniczych i sprzętu do biblioteki w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Ziemi Braniewskiej w Braniewie i Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Braniewie.